Извършваме огледи за консултация и диагностика в рамките на до 48часа. Таксуваме с 20лв. които се приспадат от следващата поръчка! Разходи за транспорт са по 0.10лв. за км. и не се приспадат!