• Оглед на мястото за монтаж и консултация за избор на необходимото съоръжение;
  • Изготвяне на схема за изграждане на необходимите комуникации(Ел.захранване, захранване с топла и студена вода, изливна канализация, вентилация);
  • Монтаж на съоръжението и тестване на всички функции;
  • Обучение за работа и мерки за безопасност.
  • no images were found