Всички  СПА съоръжения представляват сложен комплекс от механизми и електроника изискващи познания в областта на хидродинамиката, пневматиката, електротехниката и електрониката. Необходими са познания и в областта на химия и физика на флуидите!

Нередовната поддръжка на тези съоръжения, може да доведе до опасни последици за здравето на ползващите съоръженията.

СПА Сервиз предлага изгодни програми за мониторинг и поддръжка на Вашите съоръжения, които удължават експлоатационният период, намаляват разходите за ремонт и осигуряват сигурност при експлоатацията.